Mūsų kasdieninis gyvenimas – 2016.11.21

Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien.
Mato 6, 11
Tiesą sakant, Dievas Biblijoje jau seniai pažadėjo, kad JIS bus atsakingas už mūsų kasdieninį aprūpinimą. JIS neleis mums mirti badu! Bet ši eilutė mums gerai primena, kad dangiškasis Tėvas yra priežastis, kad mes gyvename. JIS rūpinasi viskuo! Kalba eina ir apie gėrimą, drabužius, butą, darbą ir sveikatą, tiesą sakant, apie viską kasdieniniame gyvenime, už kurį JIS nori būti atsakingas. Mūsų prašymas kasdienės duonos apjungia viską, ir tą mes turime labai gerai suvokti!
Tai eilutė, prieštaraujanti mažam tikėjimui. Mes manome, kad turime patys viskuo pasirūpinti ir mums sunku pasitikėti Dievu. Tik kai iškyla sunkumai, pradedame rimtai melstis. Tačiau mes turėtume savo gyvenimo stilių keisti, kad būtume viskam pasiruošę. Mūsų mąstymas yra toks, kad mes dirbame, uždirbame pinigus, o tada perkame viską, ko mums reikia. Taip, Dievas stovi kažkur užnugaryje, tą žinome, ir rūpinasi saule bei lietumi, kad viskas klestėtų. Tačiau Dievas nori mūsų gyvenime vaidinti daug didesnį ir asmeniškesnį vaidmenį.
Prieš keletą dienų aš kai ką pamečiau ir ėmiau ieškoti. Tačiau staiga prisiminiau, kad anksčiau tokiais atvejais visada pasimelsdavau ir dažniausiai tuoj pat surasdavau. Ir iš tiesų, dar nebuvau baigęs melstis, o jau suradau. Viena moteris visada pasimelsdavo, kad mieste surastų tinkamą automobilių stovėjimo aikštelę, ir visada rasdavo. Tai iš pradžių mane nustebino, tačiau aš taip pat pabandžiau ir nuo to laiko randu beveik visada gerą stovėjimo aikštelę (Dievas nėra automatas, kuris automatiškai išklauso kiekvieną tokią maldą; galbūt todėl ir malda ne visada „funkcionuoja“).
Važiuojant automobiliu, Dievas dažnai mane įspėdavo apie laukinių žvėrių pavojų. Trečiadienio vakare turėjau vėl važiuoti per mišką, ir jau prieš porą šimtų metrų šovė į galvą mintis apie stirnas.
Tučtuojau sumažinau greitį ir ką gi, priešais atlėkė stirna. Jei nebūtų buvę įspėjimo, būčiau turėjęs stirnienos guliašo … ir sudaužytą automobilį. Dievas rūpinasi mano sveikata. Daug ligų JIS jau išgydė, bet keletas liko. JIS sutrukdė įvykti daugeliui avarijų, bet keletas įvyko. Daugelio ligų aš išvengiau, bet keletą turiu. Aš galiu ir su jomis gerai gyventi, nes žinau, jei tai būtų svarbu, tai Dievas viską išgydytų ar sutrukdytų joms atsirasti.
Dėl šio konkretaus kasdieninio gyvenimo su Dievu, mano širdis kupina dėkingumo Jam. JIS iš tiesų tapo mano Tėvu. Aš myliu, dėkoju, Jį garbinu ir šlovinu!
Taip, Tėve danguje, Tavimi galiu dėl visko pasitikėti, nes Tu mane myli! Tu nuostabiai rūpiniesi manimi, kad man gerai sektųsi. Ir aš esu Tau labai dėkingas, kad Tu mane taip gerai vedi per gyvenimą ir visada turi man naujų staigmenų ir dovanų. Taip, Tu esi Iniciatorius to, kad aš gyvenu ir kad visko pakankamai turiu. Aš galiu net kitiems atiduoti, bet nelieka mažiau. Taip, Tu esi geras, rūpestingas Dievas!
Biblijos skaitinys šiai dienai: 11-ta psalmė

One Reply to “Mūsų kasdieninis gyvenimas – 2016.11.21”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*