Jėzaus vardu – 2016.11.16

Kad ko tik prašytumėte Tėvą mano vardu, jis visa jums duotų.
Jono 15, 16

Jėzus išsiuntė 12 mokinių ir davė jiems įgaliojimą gydyti ligas, kančias ir išvarinėti piktąsias dvasias. Kai mokiniai grįžo, jie buvo maloniai nustebinti ir džiaugėsi, nes Jėzaus vardu galėjo gydyti ir išvarinėti dvasias. Petras tai patyrė prie šventyklos vartų. Ten sėdėjo paralyžiuotasis ir Petras jam tarė: „Sidabro nei aukso aš neturiu, bet ką turiu, tą duosiu. Jėzaus Kristaus Nazariečio vardu kelkis ir vaikščiok!“ Žmogus išgijo.
Vadovo bendradarbiai turi įgaliojimą. Su šiuo įgaliojimu jie gali veikti vadovo vardu. Jų parašas galioja taip pat kaip ir vadovo. Kai jie suklysta, vadovas patiria nuostolius. Jei jiems pasiseka, vadovas laimi.
Jėzus nori, kad būtume Jo bendradarbiai. Dabar JIS yra danguje, Tėvo dešinėje, ir užtaria mus. Mes privalome tęsti Jo darbą. Evangelijose skaitome, ko Jėzus norėjo, kaip JIS veikė ir meldėsi. Apaštalų darbuose mums trumpai paaiškinama, kaip mokiniai naudojasi šiuo įgaliojimu.
Jėzaus Kristaus varde slypi didelė jėga! Turėtume naudoti jį tik taip, kaip numatė Jėzus, o ne mūsų pačių poreikiams, norams ar patogumams patenkinti. Net ne mūsų pačių dideliems planams statyti Dievo karalystę. Tik tada, kai esame įsitikinę, kad Jėzus elgtųsi būtent taip pat, galime saugiai naudoti šį įgaliojimą. Juk viskas yra Jo šlovei, o ne mūsų!
Manau, melsdamiesi už ligonius ir prieš blogio jėgas, turime elgtis taip, kaip Jėzus, ir melstis Jėzaus vardu. Dievas veikia visados! Žinoma, mes klysime, bet juk galiausiai nesame Dievas, o tik paprasti mokiniai. JIS mus išmokys!
Mūsų maldoms yra keliamas dar vienas reikalavimas: turime žinoti, kad Jėzus nori veikti. JIS nori palengvinti vargą, išgydyti ir išgelbėti! Trūksta tik mūsų tikėjimo, mūsų pasitikėjimo Juo. Drąsos, Jėzus yra tas, kuris veikia, tai ne mūsų pačių jėgos!
Ačiū, Jėzau, Tu daug man patikėjai! Kaip turėčiau naudotis Tavo duotais įgaliojimais? Tu turi man padėti! Drąsiai melsiuosi Tavo vardu ir Tavimi pasitikėsiu. Atleisk man už mano silpną tikėjimą ir apginkluok mane ryžtinga dvasia!

Biblijos skaitinys šiandien: Ps 6

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*