Užmigęs – 2016-10-13

Aš žinau tavo darbus: tave vadina gyvu, o tu esi lavonas. Prabusk ir stiprink, kas dar nenumirę!
Apreiškimas Jonui 3, 1 – 2

Tvirta, Jėzaus nustatyta diagnozė! Tačiau JIS vienintelis geba permatyti ir JIS vienas žino, kas yra aplink mus. Mes galime apgauti kitus krikščionis ir kaip aktoriai vaidinti gerus krikščionis, tačiau Dievo neapgausime.
Kartais per melagystes nutolstame nuo gyvojo tikėjimo. Jėzus tada yra taip toli, kad Jo daugiau nepasiekia mūsų maldos. Jo ramybės nebėra mūsų širdyse, tad mes tampame tarytum gyvi numirėliai.
Būna taip, kad kartais mes nusivyliame tikėjimu. Mes būname taip įsitikinę, kad Dievas padarys tą ar aną, tačiau JIS to nepadaro. Tuomet nusivylę nusisukame nuo Dievo, meilės šaltinio. Mes pradedame savęs gailėtis arba tampame įžeisti ir atsitraukiame.
Kartais mes tiesiog esame pavargę. Mūsų laikas maldai vis trumpėja ir trumpėja, vis mažiau dėkojame ir pažvelgiame į Bibliją tik iš išorės. Mes žinome, kad laiko yra, bet trūksta jėgų.
Prieš kelias dienas sėdėjau prie kompiuterio ir gavau pranešimą: baterijoje liko tik 5 % energijos! Greitai patikrinau elektros tiekimą ir pastebėjau, kad laidas yra netinkamai įkištas. Tad pašalinau gedimą, baterija vėl krovėsi ir kompiuteris galėjo veikti toliau.
Panašiai turime elgtis ir mes. Jei mes sėdėsime rankas sudėję, tai neduos naudos. Turime patikrinti savo ryšius su Jėzumi ir iš naujo prijungti maldų ir pasitikėjimo „laidą“. Gedimas turi būti pašalintas. Tik tuomet vėl gali tekėti Dievo galia ir mes galime sustiprinti likusį mūsų tikėjimą ir prikelti tai, kas dar nenumirę. Jėzus neapleido mūsų, JIS yra pasiruošęs iš naujo mus pripildyti. Prabusk!
Nagi, ar nežinai, ar nesi girdėjęs? VIEŠPATS – amžinasis Dievas, kūrėjas visų žemės šalių. Nepailsta jisai nei pavargsta, neištiriama jo išmintis. Jis duoda nuvargusiam jėgų, bejėgiui gyvastį atšviežina. Net jaunuoliai pailsta ir pavargsta, vaikinai klupte klumpa, bet tie, kurie pasitiki VIEŠPAČIU, atgaus jėgas, pakils tarsi arų sparnais, – nepavargs bėgdami, nepails eidami.
Izaijo knyga 40, 28–31
Taip, Jėzau, aš ateinu! Tau duodu savo nesėkmes ir iš naujo atsiveriu Tau. Prašau sustiprink tą, kas dar liko, prikelk tą, kas dar nenumiręs! Jėzau, Tavęs aš nepaleisiu, kol mane iš naujo užpildys Tavo jėga ir džiaugsmas! Dėkoju už Tavo žodžius, Tu išpildysi Savo pažadą.
Biblijos skaitinys šiandienai: Evangelija pagal Joną 11, 45 – 57

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*