Jėzus, prieglauda ir stiprybė – 2016.10.10

Dievas – mūsų prieglauda ir stiprybė, visad arti pagalba varguose.
Psalmių knyga 46, 2

Todėl nebijome, nors ir žemė sverdėtų, nors kalnai griūtų į jūrų gelmę; net jei jų vandenys šėltų ir putotų, kalnai drebėtų nuo jų šėlimo. (3-4 eilutės).
Nuostabi giesmė, jei ją galima giedoti ryte prieš darbą ir kasdienybės šurmulį! Taip, Dievas eina kartu su mumis į darbą, Jis stovi mūsų pusėje visuose varguose, Jis yra įrodęs, kad yra mūsų padėjėjas! Jis jau ne vieną kartą įsikišo ir kažką sutvarkė, nejau šiandien JIS negalės padėti? To negali būti!
Pas Jį aš galiu ateiti su visais savo rūpesčiais ir problemomis. Jis yra mano prieglauda. Taip, šiandien JIS yra čia ir paima mano visus vargus ir naštas. Jis veikia ir aš galiu Juo pasitikėti. Jis manęs šiandien nepalieka likimo valiai, bet yra ištikimas kaip visada. Kaip gerai turėti tokį Dievą!!
Psalmėje toliau kalbama apie Dievo miestą; – aš galvoju, kad mes šioje vietoje galime tapatinti Dievo miestą su šiandienine Jėzaus bažnyčia ir šį pažadą šiandien paimti mums:
Upės srovės linksmina Dievo miestą, Aukščiausiojo šventą buveinę. Dievas yra jame, jis nebus sunaikintas, – rytui auštant, Dievas ateis jam į pagalbą. Siautėja tautos, griūva karalystės, – dundant jo griausmui, apmiršta žemė. Su mumis Galybių VIEŠPATS, Jokūbo Dievas – mūsų tvirtovė! (5-8 eilutės).
Dievas yra savo mažos kaimenės viduryje. Nors ji išsibarsčiusi, bet Jis viską stebi. Gyvojo vandens šaltinis teka per miestą, tai Šventosios Dvasios jėga. Ji nuplauna, atgaivina, gydo ir teikia naują drąsą. Ji Jėzų, mūsų gelbėtoją, padaro dideliu. Niekas negali kovoti prieš mažą kaimenę, nes pats Jėzus yra jos viduryje. Didis Jo vardas!!
Jis yra mūsų stiprybė, Jis yra mūsų prieglobstis!
Jis teikia jėgos ir džiaugsmo, Jis visada šalia!
Jėzus yra Jo vardas, Jis tiesiog nuostabus!
Ramybę Jis man teikia, palaimą mano žaizdotai širdžiai.
Dėkoju, Jėzau, Tu šiandien mane apsupi pasitikėjimu ir stiprybe! Aš galiu drąsiai eiti į darbą, nes Tu esi mano pusėje. Kaip gerai, kad ne aš vienas viską turiu daryti! Kaip gerai, kad aš galiu savo rūpesčius ir naštas perkelti ant Tavęs!

Biblijos skaitinys šiandienai: Evangelija pagal Joną 10, 11 – 21

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*