Paprasti žmonės – 2016-10-07

Tuomet jis pradžiugo Šventąja Dvasia ir prabilo: „Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau taip patiko.
Evangelija pagal Luką, 10, 21

Yra žmonių, turinčių tvirtą įsivaizdavimą apie Dievą. Atrodo, jie (beveik) viską žino apie Jį.
Tokie žmonės žino, kaip reikia teisingai elgtis, kas leidžiama bažnyčioje, ką gali ir ko negali Dievas … jie žino viską, bet nėra pažinę gyvojo Dievo. Pastarieji neturi jokio ryšio su Jėzumi, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Be Jėzaus kelias į Dievą eina pro šalį. Vargšai išminčiai! Jie nemato miško, nes priekyje pilna medžių.
Taip pat yra ir mažutėliai. Jie mažai žino apie Dievą, bet nori žinoti dar daugiau. Jie jau stovi pažinties su Jėzumi pradžioje ir vis nori atrasti kažką naujo. Šie žmonės yra paprasti ir priklausomi nuo Dievo, nes jie yra tik žmonės. Jie nori patikti Dievui ir nebepriklausyti žmonėms. Jie nori, kad JIS būtų didis ir nieko daugiau, kad jie patys atrodytų dideli. Dažnai tai yra žmonės, kurie kelia gailestį. Jie paprasti, turi paprastą profesiją, dėvi paprastus drabužius, valgo paprastai … jie paprastut paprastutėliai. Nieko ypatingo neįžvelgsi juose.
Tačiau Dievas mato juose tikėjimo lobį, Savo sūnų Jėzų. Taip, juose gyvena Jėzus, juos sustiprinantis ir suteikiantis jiems vertę. Tokie žmonės spinduliuoja dangiškuoju džiaugsmu ir meldžiasi pilni pasitikėjimo.Tad Dievas reaguoja į jų paprastas, pasitikėjimo pilnas maldas! Tad Dievas gausiai laimina juos; – pavydėtina tokiems žmonėms!
Taip, kas mums atrodo kuklu ir paprasta, Dievui, Dangiškajam Tėvui, turi ypatingai didelę vertę.
Todėl ieškokime šių paprastų žmonių ir pasakokime apie Dievą ir Jėzų. Jiems reikia Gelbėtojo ir Padėjėjo! Būkime drąsūs, melskimės ir patikėkime, kad Dievas suteiks atsakymą. JIS įrodys tai pats; – garbė už maldų išklausymą tenka ne mums. Taip, žygiuokime kaip dieviškų jėgų pilna šventoji armija ir skleiskime šiems kukliesiems meilės ir išlaisvinimo evangeliją! Jie laukia Išvaduotojų.
Priklausykime ir mes „paprastiems“ žmonėms ir pasitikėkime Dievu. Mūsų pasitikėjimas savimi turi pavirsti į pasitikėjimą Dievu, mūsų jėgos ir stiprybė – į nuolankumą. Melskimės tarsi viskas priklausytų nuo Dievo ir iš Jo tikėkimės visko. JIS yra gyvasis Dievas!!!
Dėkoju, Jėzau, kad Tu mums parodei Tėvą! Mes norime elgtis taip, kaip ir Tu gyvendamas su Tėvu: pilnas pasitikėjimo, visiškoje priklausomybėje bei džiaugsme ir dėkingume!
Biblijos skaitinys šiai dienai: Evangelija pagal Joną 9, 18 – 41

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*