Gyvenimo kelias – 2016.10.05

Kaip gali jaunuolis savo kelią išlaikyti tyrą?
Laikydamasis Tavo žodžių.
Visa širdimi ieškojau Tavęs,
neleisk man nuo įsakymų Tavo nuklysti.
Giliai širdyje paslėpiau Tavo žodį,
kad Tau nenusidėčiau.
Psalmės 119, 9-11
Kaip galima be klaidų, klystkelių ir nuklydimų eiti savo gyvenimo keliu? Kaip einama į tikslą nepatenkant į nuodėmes, rūpesčius ir akligatvius? Šie klausimai yra svarbūs ne tik jauniems žmonėms, kurie ieško savo kelio ir vietos po saule, bet taip pat ir vyresniems. Nes ir vyresni nenori iššvaistyti veltui savo paskutinių metų, bet prasmingai nugyventi.
Kaip galima eiti Viešpaties keliu, nežinant Jo Žodžio? Ir kaip galima teisingai suprasti Jo Žodį ir įsakymus, nepažįstant Jo? Tik pažįstant JĮ asmeniškai galima teisingai suprasti išlaisvinančius Jo įsakymus. Kitu atveju vėl atsiras žmonių, kurie užsispyrusiai laikysis įstatymo raidės, bet nepažins dovanojančios gyvenimą įstatymo jėgos.
Jo Žodis turi būti mūsų širdyse ir mes nuolat apie tai turėtume mąstyti. Dievo Dvasia mums padės geriau suprasti Jo Žodį ir įvairiose pasitaikančiose situacijose mums apie tai primins. JI yra dovanojanti gyvenimą Dievo jėga.
Kai pažįstame mes Jį ir leidžiame Jam viešpatauti, mūsų gyvenimai tampa sėkmingi. Ir kai mes esame vyresni, paskutiniai metai neš gausių vaisių. O jei mes jauni Jį pažįstame ir Juo sekame, išvengsime daugybės klystkelių ir nuodėmių.
Mes nežiūrime su pavydu į žmones, kuriems atrodo viskas sekasi gerai. Ir jie, gyvendami nuodėmėje, yra laimingi. Tai ne taip, jog mes kažką praleidžiame arba gyvenime kažko nepasiekiame. Jėzus mums turi daug daugiau, negu šie žmonės gali kada nors pažinti.
Dėkoju Tau, Jėzau, mano gyvenimas Tavyje yra saugus. Buvo daug aplinkkelių, nuklydimų ir nuodėmių, bet Tu atleidai ir pamiršai. Tu laimini mane ir mano gyvenimas tampa palaimintas. Dėkoju, kad Tu viskuo rūpiniesi! Leisk man tvirtai žengti Tavo keliu ir likti Tavo rankoje!
Biblijos skaitinys šiai dienai: Jono 8, 48 – 59

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*