Šviesa – 2016-09-29

Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. O žemė buvo padrika ir dyka, tamsa gaubė bedugnę, ir vėjas iš Dievo dvelkė viršum vandenų. Tuomet Dievas tarė: „Tebūna šviesa!“ Ir šviesa pasirodė. Dievas matė, kad šviesa buvo gera, ir Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos.
Pradžios knyga 1, 1 – 4

Šviesa: tai yra pirmasis kūrinys, ką Dievas sukūrė! Lygiai taip pat jis nori padaryti ir su mumis: pirmiausiai uždegti šviesą! Tai yra gyvenimo ir vilties šviesa, tačiau tai yra taip pat atskirtis nuo tamsos ir pragaro. Viskas, kas priklauso Dievui, yra šviesoje.
Mūsų gyvenime yra panašiai: viskas padrika ir dyka, apgaubta tamsos. Bet Dievo dvasia sklando aplink mūsų gyvenimus ir Dievas laukia, kada JIS galės ištarti: „Tebūnie šviesa“. Dievas turi galios tą padaryti.
Tik atsargiai! Nes šviesa apšviečia tamsumas ir iškelia į paviršių viską, ko mes galbūt nenorime.
Taip, mes privalome apsispręsti: jei norime savo širdyje turėti Dievo šviesą, Jėzų, privalome atsisveikinti su tamsa ir ją įveikti. Kaip širdyje galėtų egzistuoti šviesa ir tamsa? Kaip mes galėtume tuo pačiu metu gyventi šviesoje ir tamsoje? Jėzus pasirodo tik tada, kai Jam atveriame savo tamsumas ir tamsiausias vietas, kai JIS gali viską apšviesti ir pašalinti nuodėmes bei kompromisus. Arba … arba.
Mes turime būti kaip deganti žvakė, kuri nušviečia tamsumą. Tačiau kartais vėjas užpučia liepsną ir lieka tik rusenantis knatas. Tačiau tokiu atveju galioja Dievo žodis: „Tebūnie šviesa!“ JIS pažadėjo ir tai vienodai nurodoma Izaijo knygoje 42, 3 ir evangelijoje pagal Matą 12, 20: „Jis nenulauš palūžusios nendrės ir neužgesins gruzdančio dagčio.“
Dievas yra šviesa, ir visi, kurie į Jį kreipiasi esti šviesoje. JIS yra mūsų viltis ir visiems, kuriuose viešpatauja Dievas, suteikiama viltis. JIS yra gyvenimas, ir visi, kurie Jo laikosi, gyvena.
Dievas stebės tave ir vėl iš rusenančio dagčio įžiebs liepsną. JIS neleis, kad vėjas visiškai užgesintų liepsną. JIS yra su tavimi.
Dėkoju, Jėzau, Tu esi mano šviesa! Ir tamsiuoju laiku Tu esi šalia manęs. Tu suteiki tvirtą viltį, viltį, kuri išsipildo. Su Tavimi esu šviesoje ir visa tamsa pašalinama. Taip, įžiebk vilties šviesą ir gyvenimą manyje iš naujo!!
Biblijos skaitinys šiai dienai: Evangelija pagal Joną 7, 25 – 36

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*