Parkritęs ant žemės – 2016-09-17

Mano prieše, nedžiūgauk dėl mano nelaimės,
nors ir parpuoliau,
vėl atsikelsiu,
nors ir sėdžiu tamsybėje,
VIEŠPATS mano šviesa.
Michėjo knyga 7, 8

Kartais suklumpame, parkrintame. Tuomet gulime ant žemės kaip priblokšti. Viskas vėl yra sudužę, taip manome mes. Tačiau Michėjas pažįsta VIEŠPATĮ, jis žino, kad tai yra nepaskutinis reikalas!
Eilutėje aukščiau rašoma: aš laukiu VIEŠPATS, pilnas pasitikėjimo laukiu Dievo, mano Gelbėtojo. Mano Dievas mane išgirs.
Gera, kai mes tai prisimename, jei tenka gulėti ant žemės. Mano Dievas mane išgirs. JIS neleis man gulėti ant žemės, tačiau vėl pakels mane aukštyn. Jei pasiduočiau nuodėmei, JIS man atleis ir vėl atves į teisingą kelią. Jei pralaimėsiu kovą, JIS suteiks man drąsos. Dievas yra čia, Dievas, kurio žodis yra paskutinis. Jeigu mus prie žemės spaudžia liga arba silpnybės, tai nėra paskutinis reikalas: Dievas mums parodys kelią, jei mes Jo ieškosime.
Pirmiausia yra per sunku išlaisvinti save iš gailesčio, skausmo, nusivylimo ir aiškiai pažvelgti į VIEŠPATĮ. Tačiau tai pavyksta, kai Jėzus mums padeda. Tai yra vienintelis išėjimas iš savęs gailėjimosi, kartėlio, nusivylimo ir skausmo. JIS pagydys žaizdotą širdį. Jo dvasia mus iš naujo atgaivins ir suteiks naujų jėgų ir vilties.
Mes nevieninteliai, kurie guli ant žemės. Taip nupuolė Elijas, Hagara ir Jonas. Paulius buvo kalėjime ir tai truko valandas, kol jis vėl sugebėjo dėkoti ir šlovinti. Taip pat ir Jėzus Getsemanėje gulėjo ant žemės ir rungėsi su Dievu ir savo likimu. Tačiau visi atsikelia, žvelgia į VIEŠPATĮ, bet ne į dulkes ant žemės.
Ne visada yra lengva pakelti galvą, ypač jei mes savo būsenoje buvome ilgai. Tačiau Jėzus atsiunčia mums Savo angelus, kurie mus atšviežina, jei mes kreipiamės į Jį. VIEŠPATS yra mano šviesa, taip pat ir tamsoje. JIS yra su manimi ir Jo žodis yra paskutinis!

Dėkoju, Jėzau, kad nepalieki manęs bėdoje! Net jei aš guliu ant žemės, Tu vėl pakeli mane, nes Tu vienintelis esi mano viltis. Tu stiprini mano kūną ir mano sielą. Su Tavimi mano siela nurimsta. Dėkoju, kad Tu esi čia!!

Biblijos skaitinys šiai dienai: Jono evangelija 4, 43 – 54

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*