Jobas yra dėkingas – 2016-09-16

„VIEŠPATS davė, VIEŠPATS ir atėmė!
Tebūna pašlovintas VIEŠPATIES vardas!“
Nepaisydamas visko, Jobas nei nusidėjo, nei Dievui priekaištavo.
Jobo knyga 1, 21 – 22

Jobas prarado visą savo turtą; viską, kas jam buvo brangu. Taip nurodoma keliose Biblijos eilutėse aukščiau, o toliau rašoma, kad jis taip pat neteko ir sveikatos. Jobo žmona reagavo taip, kaip žmonės: „Dar vis laikaisi savo dorumo? Keik Dievą ir mirk!“ Tačiau Jobas atsakė: „Kalbi kaip kvaila moteris. Nejau priimsime iš Dievo rankos, kas gera, ir nepriimsime, kas bloga?“ Nepaisydamas to visko, Jobas nesakė nieko prieš Dievą (2 skyrius, 9 – 10 eil.)
Čia pastebime, kodėl Jobas laikomas tikėjimo patriarchu. Jis nenusidėjo lūpomis, nesakė jokio blogo žodžio prieš Dievą ir neniurzgėjo (nors tam jis turėjo daugybę priežasčių).
Mes reaguojame kitaip, jei mums kas netinka. Mes niurzgame ir skundžiamės bei kaltiname Dievą: ar negalėtum viso to sustabdyti? – ir greitai pradedame abejoti Dievo malone ir gailestingumu. Per skundus prarandame tikėjimą ir patenkame į ginčą su Dievu. Lyg JIS būtų atsakingas, kad mums visada gerai sektųsi!
Dievas žinojo Jobą. Pastarasis nesuprato, kodėl jam blogai sekasi, bet vis tiek pasitikėjo Dievu. Jis dėkoju, meldėsi Dievui ir baiminosi Visagalio. Jobas nenusidėjo prieš Dievą nei vienu žodžiu arba mintimis.
Draugai lankė Jobą ir norėjo jį paguosti. Jie ieškojo jame kaltės, kuri galėtų jį išlaisvinti, tačiau pats Jobas negalėjo rasti jokios kaltės. Jis jautėsi teisingas ir geras.
Jo klausimas buvo: kaip gali teisusis tiek daug kentėti?
Mes taip pat jaučiamės teisingi ir geri, jokiais būdais nesame blogi žmonės ir palyginus su kitais Dievas galėtų būti mumis patenkintas. Tačiau kartais įvyksta nesėkmė. Kaip mes su tuo susidorojame?
Jobo knygos pabaigoje aprašoma, kaip Dievas asmeniškai kalbasi su Jobu. JIS dar kartą parodo Jobui, koks JIS yra galingas ir didis, kaip JIS viską išmintingai sukūrė ir viskas turi savo tvarką. Jobas supranta: niekas nėra toks stiprus, galingas ir išmintingas kaip Dievas; – kas norėtų pamokyti Dievą? Jobas privalo tik prieš tokį Dievą tylėti.
Dievas pasigaili Jobo. Po to, kai Jobas pasimeldžia už savo draugus, Dievas visiškai išgydo Jobą ir suteikia jam turto daugiau, nei prieš tai jis turėjęs.
Padėk, Jėzau, kad likčiau nuolankus ir Tau nepriekaištaučiau! Žinau, Tu esi visų dalykų Kūrėjas, didis, visagalis ir išmintingas! Tavo rankose yra mano gyvenimas ir aš žinau, kad Tu viską padarysi gerai; – net jei ir aš ne viską suprantu. Aš žinau, Tu gelbėsi mane visur ir visada, nes Tu esi su manimi. Dėkoju už šį žinojimą!!

Biblijos skaitinys šiai dienai: Jono evangelija 4, 27 – 42

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*